SMUK-projektet

SMUK-projektet kan hjælpe dig og din virksomhed med digitalisering og den grønne omstilling via strategisk kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere.
SMUK_EU_LOGO

Hvorfor?

SMUK-projektet kan hjælpe dig og din virksomhed med digitalisering og den grønne omstilling via strategisk kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere. 

Covid–19 pandemien har tydeliggjort, hvor nødvendigt det er at virksomheder omstiller sig kreativt, hurtigt og effektivt til en mere digitaliseret og grøn virkelighed. 

Formålet er at gennemføre et behovs- og virksomhedsdrevet forløb, der opbygger kompetencer i små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland.

Hvad?

Projektet er virksomhedsdrevet, hvilket betyder, at det er virksomhedernes strategier og behov, der sætter dagsordenen.

I projektet arbejder vi med at omsætte strategier, for den digitale og grønne omstilling, til forandring i jobbene og dermed til kompetencebehovene.

Vi vil også arbejde med at omsætte virksomhedernes behov til konkrete kompetenceforløb, der opbygger ledere og medarbejderes kompetencer.

Arbejdet i projektet vil blive organiseret i:

  • 4 virksomhedsklynger
  • 1 klynge = 1 modervirksomhed + 6 SMV’er
  • Vi opretter et virksomhedsforum per klynge, hvor vi har et ønske om at samarbejde om fælles udfordringer i forhold til kompetenceudvikling
SMUK-GRAPH

Hvordan?

I en samskabende proces vil vi arbejde med følgende aktiviteter:

  • Afdækning af virksomhedernes kompetencebehov i forhold til udfordringerne 
  • Kompetenceafklaring af ledere og medarbejdere, der er udvalgt af virksomheden 
  • Design, planlægning og gennemførelse af virksomhedsdrevet kompetenceforløb, såsom temamøder, seminarer, workshops m.m.
  • Videndeling i virksomhedsklyngerne
  • Samspil mellem relevante partnere om  kompetenceudviklingen
  • Tilførsel af nye medarbejdere med nye kompetencer

Hvor vi tilbyder dette kursus:

AOF Center Midtjylland

Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg 23242668 Gå til kursus