Raskmeldt - og igen i beskæftigelse

Projekt RIB.

I tæt samarbejde med A-kasser og Jobcentre tilbyder AOF forsikrede ledige et intensivt forløb, og en særlig tilrettelagt indsats for at opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.
Alle ressourcer bringes i spil med henblik på mulige veje til afklaring, job og uddannelse. Der er tale om et proaktivt forløb med fokus på handling, hvor du tager ansvar og ejerskab. Målet er afklaring, job eller uddannelse.
Gennem deltagelse i forløbet bliver der afklaring på egne potentialer og realistiske jobmuligheder, samt styrkelse i at arbejde målrettet frem mod selvforsørgelse.

Målgruppe

 • Medlemmer/Borgere der har været på sygedagpenge i en periode.
 • Medlemmer/Borgere der igen er til rådighed for beskæftigelse.
 • Medlemmer/Borgere der er i risiko for igen/nu at blive langtidssygemeldt.

Individuel professionel vejledning

Du vil få ugentlige individuelt tilpassede samtaler med coaches, vejledere samt virksomhedskonsulenter. Der er fokus på at du selv får øje på muligheder i et fremtidigt arbejdsperspektiv, og bliver endnu mere bevidst om egne kompetencer og styrkesider. Der er fokus på at komme i en god proces, der kan føre til afklaring hen mod et ordinært job.

Fællesaktiviteter

 • Holdbaseret undervisning i temaer der er relevante i processen valgt specifikt til dit behov.
 • Hvad kan du gøre for at påvirke din situation positivt?
 • Temadage med eks. opbygning af din kompetenceprofil / dit fundament.
 • Undervisning i jobsøgning
 • Besøg som træner dig i at gå til jobsamtaler.
 • Information om konsekvensen ved at falde ud af dagpengesystemet.
 • Uddannelsesmuligheder, SU-ret, voksenlærlingeordningen m.v.
 • Temadage med eks. networking og træning i telefonsamtale.
 • Opsætning af e-mail, evt. Facebook, LinkedIn o.l.

Virksomhedspraktik og job med løntilskud

Som led i forløbet arbejder vi målrettet med at udnytte virksomhedspraktikker og løntilskudsjob som ”løftestang” til job. Erfaringen viser, at vejen tilbage på arbejdsmarkedet fremskyndes af virksomhedspraktikker og job med løntilskud.

Aktivt jobværksted

Aktiviteterne i jobværkstedet er undervisning i jobsøgning med fokus på dine kompetencer, så vi sikrer dig de bedst mulige forudsætninger for at opnå job eller uddannelse. I uformelt samspil med andre ledige kan du benytte telefon, computere med internetadgang, kopimaskine og andre faciliteter til den individuelle jobsøgning i perioderne mellem de ugentlige samtaler.

Hvor vi tilbyder dette kursus:

AOF Center Sydjylland

Hededammen 5, 6705 Esbjerg Ø. 70202377 Gå til kursus