JEPS

Job, Engagement, Personlig udvikling og Social inklusion

3 år
4 kommuner
10 visitationsrunder
8 banebrydere
625 potentielle deltagere

En individuel, håndholdt beskæftigelsesindsats, som er initieret og drevet af AOF og støttet af EU’s Socialfond.

JEPS oversigt

Formålet

JEPS udvikler og gennemfører beskæftigelsesrettede forløb for borgere langt fra arbejdsmarkedet og skal dokumentere, at en individuel og håndholdt indsats for projektets målgruppe tjener sig ind. Gennem faglig opkvalificering, kognitiv træning, aktionslæring, personlig vejledning, praktikforløb samt opfølgning og støtte er det målet, at projektets deltagere opnår ordinær beskæftigelse.

Forløbet

Hvert individuelle JEPS forløb strækker sig over et halvt til et helt år. Deltageren tilknyttes en JEPS banebryder, som følger og støtter deltageren gennem hele forløbet – også efter opnået beskæftigelse. Forløbet er delt i tre faser, som er individuelt tilrettelagte, og derfor er beskrivelser af indhold og tid vejledende.

Grundforløb
4 ugers grundforløb med op til 25 timers indhold om ugen. Her er fokus på afklaring af eksisterende kompetencer og ressourcer hos den enkelte deltager, afdækning af behov og gevinst ved kognitiv træning, afklaring af jobmål samt screening ift. ordblindeundervisning og forberedende voksenundervisning.

Virksomhedsrettet & opkvalificerende forløb
Op til 22 ugers forløb hvor målet er, at deltageren kommer i praktik eller job. Banebryderen arbejder målrettet med hver enkel deltager, og her tilbydes kognitiv træning i kombination med aktionstræning, faglig opkvalificering, beskæftigelsesrelevante kurser, jobcafé med coaching og netværksdannelse.

Efterværn
Så snart deltageren opnår beskæftigelse begynder efterværnet. Her følger banebryderen deltageren i yderligere 26 uger og støtter i at fastholde beskæftigelsen. Således er deltageren fortsat en del af et koordineret samarbejde og aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse.

Banebryderen

Der er to JEPS banebrydere i hver af de seks deltagende kommuner. Banebryderne sikrer den håndholdte indsats for hver enkel deltager. Banebryderen er en personlig støtte, som hjælper med at:

  • identificere og håndtere barrierer i forhold til at komme i job/praktik (fx økonomi, helbred, misbrug eller sociale forhold)
  • øge deltagernes strategier til selvstændig handling og aktion rettet mod individuelle barrierer
  • skabe kontakt til virksomheder
  • skaffe praktikpladser
  • vejlede i CV-skrivning, jobansøgninger og forberede ansættelsessamtaler

Kognitiv træning

Hvis det er gavnligt for deltageren, tilbydes kognitiv træning. Træningen foregår på computer og består af en række øvelser, som træner kognitive funktioner som opmærksomhed, hukommelse, problemløsning og rumlige færdigheder. Træningen henvender sig til personer med hjerneskade eller psykiatriske lidelser og andre, der oplever kognitive vanskeligheder. Programmet består udover øvelser også af en administrationsdel, som gør det muligt for banebryderne (træneren) at følge deltagernes resultater og fremgang og tildele målrettede opgaver. Sværhedsgraden øges i takt med, at deltagerne bliver bedre, så der hele tiden trænes med øvelser, der er tilpas svære og udfordrer.

Deltagende kommuner

  • Esbjerg Kommune
  • Faaborg-Midtfyn Kommune
  • Svendborg Kommune
  • Vejen Kommune

Hvor vi tilbyder dette kursus:

AOF Center Fyn - Ringe

Floravej 11, 5750 Ringe 40 64 29 32 Gå til kursus

AOF Center Sydfyn

Vestergade 23, 1. sal, 5700 Svendborg 4064 2930 Gå til kursus