FVU Start

Et gratis undervisningstilbud for voksne med dansk som andetsprog.

FVU start er et undervisningstilbud, der henvender sig til 2-sprogede danskere, som har brug for at øge og forbedre deres ordkendskab og ordforråd på dansk, styrke deres mundtlige kommunikative færdigheder samt styrke deres forudsætninger for læseaktiviteter gennem læse- og skriveforberedelse.

For at deltage i undervisningen skal deltageren kunne forstå talt og skrevet dansk, samt tale og skrive dansk på at grundlæggende niveau.

Samtidig med et FVU forløb kan forløb hos sprogskolen, et andet FVU trin eller AMU kursus krydse med.  

Deltageren tilbydes indledningsvis en FVU screening, som er en elektronisk test. Ud fra testresultatet vejledes deltageren til om FVU Start og/eller FVU Læsning er det rette tilbud. Det er gratis at deltage i testen.

Hvor vi tilbyder dette kursus:

AOF Center Odense

Sprotoften 1, 5800 Nyborg 69160600 Gå til kursus