Fastholdelses- og opkvalificeringforløb til offshore, olie og gas-industrien

Giv dine medarbejdere faglig opkvalificering med lønkompensation i stedet for at hjemsende eller afskedige dem.