Hjælp til at søge IT-rygsæk med en ordblindetest/-udredning

Med en O-test og udredning af ordblindhed kan du søge om IT-rygsæk/IT-hjælpemidler hos din bopælskommune.