FOA+50

For FOA-medlemmer +50 år, som har erfaring som sygehjælper, SOSU-hjælper og lign.