Forberedende voksenundervisning matematik (FVU Matematik)

Har du brug for at blive bedre til at regne og bruge matematik, kan du få hjælp hos os. Det er gratis, hvis du er i målgruppen.

Sammen med en lærer finder du ud af, om forberedende voksenundervisning matematik er noget for dig, og om du kan gå om dagen eller om aftenen.

Vi tager udgangspunkt i det, du gerne vil være bedre til. Du kan selv få indflydelse på, hvilke emner du vil arbejde med.

Vi arbejder med matematik fra hverdagen. Noget af det, du kan lære, er procentregning, valutaberegning og beregning af areal og rumfang. Du lærer også at regne med brøker og at aflæse grafer og diagrammer.

Måske skal du begynde på en uddannelse, og derfor har du brug for at lære en bestemt form for matematik. Det hjælper vi dig også med.

Vi bruger computer i en del af undervisningen til at løse regnestykker og matematiske opgaver.

Undervisningen i matematik er opdelt i to trin, og sammen finder vi det trin, som passer til dig. Du har mulighed for at afslutte din undervisning med en prøve efter det sidste trin, der svarer til 9. klasses afgangsprøve. Det giver dig adgang til videre uddannelse.

Du kan gå til undervisning, hvis du er på dagpenge.

Kontakt os og hør hvordan du kommer i gang.

Udfold beskrivelse

Adresser

  • Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246, 2840 Holte

Tlf.: 4580 1900

Yderligere information om kurset

FVU-matematik

FVU-matematik er et GRATIS uddannelsestilbud for dig, der er over 18 år, og gerne vil forbedre dine regnekundskaber. Formålet er enten at styrke dig i dit daglige arbejde eller forberede dig på deltagelse i efteruddannelse - eksempelvis AMU-kurser eller grundlæggende voksenuddannelse.

Mere om FVU-matematik
FVU-undervisningen er inddelt i 2 trin, hvor det højeste trin (trin 2) modsvarer folkeskolens afgangsniveau (G). Med en bestået eksamen på trin 2 har du det, som svarer til en bestået 9. klasses eksamen.
Undervisningen varer op til 80 timer. Alle trin kan afsluttes med en frivillig prøve.

Undervisningen er gratis og kan både foregå hos AOF eller i virksomheden, hvor du er ansat.

Test og tilpasset tilbud
Forud for kurset tester vi dine matematikfærdigheder. Her finder vi ud af, om du vil få udbytte af undervisningen. Derefter vil vi finde et kursusforløb, som passer til dig. Undervisningen tilrettelægges fleksibelt og i samarbejde med dig og evt. din arbejdsplads.