Forberedende voksenundervisning start (FVU Start)

Hvis du har brug for at blive bedre til at tale dansk og kende flere danske ord, kan du få hjælp hos os.

Vi underviser unge og voksne med dansk som andetsprog, der har behov for at kunne kommunikere mere sikkert på dansk. Det er gratis. Sammen med en lærer finder du ud af, om forberedende voksenundervisning start er noget for dig, og om du kan gå om dagen eller om aftenen.

Vi tager udgangspunkt i det, du gerne vil være bedre til. Du kan selv få indflydelse på, hvilke emner du vil arbejde med fra din hverdag.

I undervisningen arbejder vi med almindeligt dansk. Vi øver os i at føre en almindelig samtale. For eksempel kan du lære at præsentere dig selv og din familie eller fortælle om din bopæl, dine fritidsinteresser eller dit arbejde.

Undervisningen handler også om mimik og kropssprog, og du får kendskab til det danske samfund, arbejdsmarkedet, traditionerne og kulturen.  

En del af undervisningen handler også om IT, så du får nemmere ved at bruge en computer og færdes på nettet.

Du får også undervisning i den slags dansk, der bliver talt på virksomhederne, og vi ser på, hvordan vi forstår enkle mundtlige og skriftlige beskeder. Vi kigger også på instruktioner og prøver at udfylde skemaer.   

Undervisningen i forberedende voksenundervisning start er ikke delt op i trin. Når du har gennemført FVU Start, har du mulighed for at fortsætte din danskundervisning på FVU trin 1.

Du kan gå til undervisning, mens du er på dagpenge.

Kontakt os og hør hvordan du kommer i gang.

Udfold beskrivelse

Adresser

  • Mylius Erichsens Vej 1
    9210 Aalborg SØ

  • Hangaardsvej 5
    9900 Frederikshavn

Tlf.: 22 43 94 51

Materialer

Yderligere information om kurset

For at deltage i undervisningen skal du i mindre omfang kunne forstå talt dansk.

Inden du kan starte på FVU start, skal du til en samtale/screening hos en læsevejleder.

Samtale/screening: Tid og sted aftales. 

Prøve: Du kan gå til prøve efter endt forløb. 

Periode: Aftales inden start. 

Pris: Forløbet er gratis. 

Undervisningen foregår: Efter arbejdstid. 

Kontaktperson: Dorthe Jespersen, tlf. 22 43 94 51, e-mail: dj@aofnord.dk

FVU Start