Ung med indflydelse - en fremtidssikret aftenskole

AOF Center Odense har modtaget støtte til at etablere ungeråd, som skal gentænke folkeoplysningstilbud for unge.