Tak Karsten Lauritzen, men tal lige med din kollega!

Kommentar fra direktør John Meinert Jacobsen