Håndholdt indsats bringer udsatte borgere i beskæftigelse

I Region Syddanmark er der stor succes med at gøre borgere langt fra arbejdsmarkedet selvforsørgende.