AOF er med i bogen Små visioner

I "Små Visioner" bliver 100 danske organisationer præsenteret.