Voksenpædagogisk Grundkursus

Voksenpædagogisk grundkursus handler blandt andet om at få fokus på dine kommunikative kompetencer. Du bliver mere bevidst om din egen måde at agere på

Hvis du vil arbejde med kommunikation og formidling og tænker, at det er sider af dig selv, som du vil have styrket, så får du her ny viden og nye værktøjer. Kurset er målrettet dig, der vil have praktisk erfaring i formidling og kommunikation, som du kan tage med i dit nuværende eller kommende arbejde.

Udfold beskrivelse

Adresser

  • Tinghusgade 3
    9400 Nørresundby

Tlf.: 7213 2308

Yderligere information om kurset

Overbygningskursus, som giver øgede beskæftigelsesmæssige kompetencer

- til f. eks. elevvejledere, mentorer, gruppeledere, forflytningsinstruktører og stedfortrædere. Kurset giver konkrete redskaber til at planlægge og udføre formidling og kommunikation med kolleger, brugere og pårørende

- Et særligt tilrettelagt voksenpædagogisk grundkursus for dig, der ønsker at blive bedre til kommunikation og formidling.

Indhold: 
Dette pædagogiske forløb indeholder kommunikation, personlige kompetencer, psykologi,
formidling, pædagogik mv.

Udbytte: 
Målet med forløbet er at øge dine personlige kompetencer i forhold til formidlingssituationer.
Og at du får nogle helt konkrete redskaber til, hvordan du kan planlægge og udføre din
kommunikation med brugere og pårørende.

Bevis:
Der udstedes et VPG-bevis til deltagere, som har gennemført et tilfredsstillende forløb

Kurset er forhåndsgodkendt af den Kommunale Kompetencefond.

Hvis du har lyst til at høre mere om kurserne eller vil tilmelde dig et eller flere af dem, så kontakt vor kursussekretær. Tlf: 72 13 23 08 eller mail: jtn@aofnord.dk